Om mig

Jennifer Hopper Lind

Jag är fritidspolitiker sedan valet 2006 med ett flertal uppdrag inom Huddinge Kommun.

Det som gjort att jag vill engagera mig inom politik är främst att jag alltid varit en person som velat förbättra och förändra saker som inte fungerar optimalt. Jag brinner för människor och deras rätt att forma sina egna liv.

Som företagare i över tjugo år har min vardag  handlat om att lösa problem och fortsätta framåt oavsett vindar som blåser. Det har inte varit så lätt och 2008 drabbades jag av bröstcancer. Det var ett år som jag spenderade på sjukhus med tankar att jag kanske inte kommer att kunna fortsätta att leva. Med tre barn varav yngsta dottern endast vara 4 år var det för mig självklart att kämpa framåt för att överleva detta. Men det gav mig också mer insikter i hur viktigt det är med rätt personer på rätt plats. Att vårt samhälle fungerar och att vi är ödmjuka inför varandra.

Oavsett problem tror jag på att det finns lösningar.

 

Intervju med Dozers Magazine

När blev du politiker och när blev du företagare?

Jag började som företagare 1994 och drev en bokhandel några år sedan träffade jag min dåvarande man som var ensamföretagare och han frågade om jag vill gå in i företaget som delägare 1997. Sedan dess har jag varit företagare från 0-30 anställda. De senaste 4 åren har jag drivit företaget ensam. Jag blev politiker 2005 efter att ha suttit i styrelsen för ett flertal småföretags organisationer .En nära vän  till mig sa du ska nog ägna dig åt politiken, tror du gör bäst nytta där. För mig har politiken alltid varit viktigt men att jag skulle bli politiker var nog inte riktigt det jag tänkt. Samtidigt så vem föds till politiker det är nog mera en person som brinner för samhällsfrågor som blir politiker. Jag kom in i nya M hösten 2005.

Vad innebär det att vara förtroendevald och vilka frågor jobbar du med?

Som förtroende vald får man förtroende och nomineras av sina partikollegor som sitter i olika nomineringsprocesser Mina uppdrag idag är fullmäktige ledamot för Huddinge Kommun. Vice ordf Demokrati och Mångfaldsberedningen, Vice ordf Tillsynsnämnden. Första ersättare i Styrelsen för Huge fastigheter. Mina uppgifter är att driva frågor som berör dessa områden i samverkan med Moderaternas Handlingsprogram. Sedan har vi en koalition med 6 partier här i Huddinge som vi gemensamt driver politik med. Men politiken handlar främst att arbeta för det bästa för medborgare. Demokratiberedningen uppgift är att bevaka just dessa frågor. Hur vi kan få människor mera intresserad av politik och få flera att rösta tex. Sedan ligger mycket jämställdhetsfrågor där som tex hur aktiverar vi flickor och pojkar så att alla får del av ett bra fungerande samhälle. Som min roll i fullmäktige handlar det om att arbete för de stora frågorna som tex infrastruktur  skolor men även en hel del mjuka frågor dyker upp. Det intressant med politiken den tar aldrig slut. Det är lätt att man sitter och tänker mycket och för mig har det varit viktigt att besöka olika områden och träffa människor för att se deras verklighet. Jag brinner för att få ett mera öppet samhälle. Jag är också Ordförande för moderaterna i östra Huddinge Där jag arbetar med våra medlemmar och även bevakar lokal frågor tillsammans med min styrelse.

Hur fungerar det rent praktiskt att kombinera en politikerroll med en företagarroll? Hur mycket tid lägger du på respektive jobb?

Det tar väldigt mycket tid och jag får frågan ofta hur orkar du. Jag är nog rätt van med att strukturera men jag har också under de senaste åren fått fokusera mera på mina nyckelfrågor. Det är nog lätt att vilja mycket men oftast kan man upplevas som spretig och rörig. Jag är en väldigt aktiv person och vill verkligen sätta mål som jag uppnår och kan mäta. Dock är detta svårare inom politiken då den demokratiska processen har sin gång. Som företagare behöver beslut fattas snarast då man konstant är utsatt för konkurrens Men inom politiken är det mera en demokratisk process. Tålamod var något som jag hade svårt att ta förstå i början då jag är snabb på att se problem och gärna vill lösa dem. Det är en balans man behöver verkligen tänka på idag är jag företagaren Jennifer och i morgon politikerna.

Vilken är de största för- och nackdelarna med att som företagare också vara aktiv i den offentliga debatten?

Det är nog många företagare som är rädda att tappar kunder om man blir offentlig. Jag utgår från att även kunder kan skilja på företaget och personen och jag kan ibland tänka att det är synd att inte flera företagare är politisk aktiva. Det är väl ingen hemlighet att detta behövs. Jag har dock alltid gått framåt då för mig handlar också politiken att ha en bra arbetsmiljö för anställda och rättvis konkurrens. Men man behöver hålla sin roller i sär och detta är kanske inte alltid så enkelt. Men att var företagare är att ta ansvar också och om man nu kan kombinera näringsliv och politiken så är det nog rätt man på rätt plats. Det behöves betydligt mera företagare som våga anställa och även vara politiska aktiva.

I Doers Magazine intervjuar vi personer som vågat satsa på sina idéer, driver företag de brinner för och har en härlig livsstil. Vad är ditt bästa tips till de som har en företagsidé men som inte riktigt vågar ta steget och pröva den?

Det finns inga garantier i livet vi målar gärna upp trygghets frågan att vara anställda är det bästa för de flesta. Men om sanningen är det finns inga garantier att behålla jobbet som anställd heller. Det viktigaste är att tro på sig själv och omge sig med människor som är kreativa och vill ditt bästa. Oro över det som dyker upp kan man inte lyssna på om man ska lyckas i livet. Det kommer att vara en gungig väg att gå. Att driva företag är att vara ensam du behöver alltid tro på dig själv. Så tipset är att omge sig med människor som vill ditt bästa och inte deras. Mitt tips är också att undvika inblandning av familjen. Man blir aldrig profet i sin hemstad. Så är Jantelagen i Sverige så fokusera på att hitta nya inspirerande nätverk. Go for it du har ett liv om det känns lätt då är det rätt.