De förtroende valda politikerna minskar i vårt samhälle- Vad leder det till på sikt?

 

De förtroende valda politikerna fortsätter minska i Sverige. Något som jag ser oroväckande på. Jag har studerat rapporterna under dagen från Statitiska Centralbyrån,  som har en hel del fakta som jag bifogar.

Enligt Statistiknyhet från SCB 2016-12-19 9.30 har fler av de folkvalda har lämnat politiken under den halva mandatperiod som gått sedan valet 2014 än under motsvarande tid efter valet 2010. Störst är ökningen av andelen avhopp från landstingsfullmäktige. Avhoppen från kommunfullmäktige minskar däremot bland unga under 30 år.

En trend bland folkvalda är att andelen som lämnar sina uppdrag under en mandatperiod ökar, det gäller oavsett om vi studerar valda till riksdag, landstings- eller kommunfullmäktige. Störst andel avhopp har skett från kommunfullmäktige, där 19 procent av de valda ledamöterna hoppade av under föregående mandatperiod (2010–2014).

Efter halva nuvarande mandatperiod är tendensen att avhoppen från politiken fortsätter att öka. Störst ökning av avhopp jämfört med tidigare mandatperioder är det från landstingsfullmäktige där 11 procent hade lämnat politiken efter två år. Det är tre procentenheter fler jämfört med samma tidpunkt föregående mandatperiod.

Från riksdagen och kommunfullmäktige är ökningen lägre än från landstingsfullmäktige. Riksdagen har lägst andel avhopp med sex procent efter halva mandatperioden. Liksom tidigare mandatperioder är andelen avhopp störst från kommunfullmäktige, där 12 procent har lämnat efter de första två åren.

Avhopp från politiken efter två år bland folkvalda 2006, 2010 och 2014, i procent (%)
Undersökningen av de förtroendevalda i kommuner och landsting 2015 visar att antalet politiker fortsätter att minska. Det totala antalet förtroende­valda i kommunerna är drygt 36 800 personer, vilket är cirka 1 200 personer färre än föregående mandatperiod. Även antalet förtroende­uppdrag minskar i kommunerna. Totalt är det cirka 60 600 uppdrag vilket är cirka 2 000 uppdrag färre än 2011.

Allt äldre politiker
Förtroendevalda som är 65 år och äldre utgör 27 procent av kommun­politikerna. Det är en ökning med 4 procent­enheter jämfört med föregående mandat­period. Män är något över­repre­senterade i denna ålders­grupp, 29 procent bland politikerna mot 23 procent i befolkningen. Den ökade andelen äldre beror framförallt på att 40-talisterna fortsätter ägna sig åt kommun­politiken efter att de fyllt 65.

Vad blir konsekvenserna av att vår demokrati på sikt styrs av allt mindre politiker?Fler kvinnor, men färre unga lämnar kommunfullmäktige

I kommunfullmäktige är avhopp vanligare bland invalda kvinnor än bland män. Andelen avhopp bland valda kvinnor har också ökat med två procentenheter till 13 procent efter halva nuvarande mandatperiod jämfört med föregående. Motsvarande andel bland män var 11 procent, en ökning med en procentenhet.

Unga folkvalda som väljs in i kommunfullmäktige hoppar av i större utsträckning än äldre. Under hela förra mandatperioden hoppade sammanlagt 44 procent av de unga under 30 år av. Efter de två första åren denna mandatperiod har dock avhoppen bland folkvalda i kommunfullmäktige under 30 år minskat med fem procentenheter till 23 procent jämfört med motsvarande period föregående mandatperiod. Avhoppen bland dem mellan 30 till 64 år har samtidigt ökat med två procentenheter. Avhoppen bland äldre ligger fortfarande på betydligt lägre nivåer än bland unga under 30 år.

Färre kvinnor lämnar riksdagen

Studerar vi istället avhopp bland de som valdes in till riksdagen 2014 är avhoppen bland män efter två år 8 procent, medan motsvarande andel bland kvinnor är 4 procent. Detta är en skillnad mot föregående mandatperiod då 4 procent av männen hade hoppat av efter två år jämfört med 6 procent av kvinnorna. Då det är jämförelsevis få avhopp från riksdagen så får varje enskilt avhopp relativt stor betydelse.
Sverige står inför många utmaningar framöver. Det är jobb som ska skapas och bostäder som ska byggas.