De förtroende valda politikerna minskar i vårt samhälle- Vad leder det till på sikt?

De förtroende valda politikerna fortsätter minska i Sverige. Något som jag ser oroväckande på. Jag har studerat rapporterna under dagen från Statitiska Centralbyrån. Som har en hel del fakta som jag bifogar. Enligt Statistiknyhet från SCB 2016-12-19 9.30 Har Fler av de folkvalda har lämnat politiken under den halva mandatperiod som gått sedan valet 2014 än under motsvarande tid efter valet 2010. Störst är ökningen av andelen avhopp från landstingsfullmäktige. Avhoppen från kommunfullmäktige minskar däremot bland unga under 30 år. En trend bland folkvalda är att andelen som lämnar sina uppdrag under en mandatperiod ökar, det gäller oavsett om vi…