Intervju med Doers Magazine

Intervju med Doers Magazine

När blev du politiker och när blev du företagare? Jag började som företagare 1994 och drev en bokhandel några år...